Meetthemaker: ambachtelijke producten van Brabantse makers

 

Aanmelden

Aanmeldingen kunnen gedaan worden als bericht in social media of via het formulier op de website. Jouw recht op een plaats krijg je na een deelnamebevestiging van mijn kant (binnen 5 werkdagen, niks ontvangen, neem dan contact op!)

 

De deelname aan een markt is pas definitief na goedkeuring van de organisatie indien het verschuldigde bedrag voor de gestelde uiterlijke betaaldatum op de bankrekening van is bijgeschreven van Kim van Loon. Indien het verschuldigde bedrag niet voor de gestelde betaaldatum op de bankrekening van Kim van Loon is bijgeschreven, heeft Meetthemaker het recht de markt af te wijzen. 

 

Schrijf je je in voor beide markten, bekijkt de organisatie of deelname mogelijk is. Het kan zijn dat jouw items niet bij beide markten passen.

 

Je ontvangt altijd uiterlijk 2 dagen voor de markt een e-mail met alle nodige informatie. Uw plaats nummer ontvang je bij het aanmelden.

 

Standplaats-Kraam

Kraam is 2 meter bij 0,80

 

Op de dag van de markt is Meetthemaker gerechtigd om de indeling te wijzigen, de toewijzing geeft geen enkel recht op een bepaalde plaats maar is slechts een indicatie van waar je je plaats kunt vinden. Aanwijzingen van de organisatie, politie en brandweer dienen onmiddellijk te worden opgevolgd. Weigering en/of wangedrag betekent uitsluiting van de markt zonder restitutie van reeds betaalde marktgelden.

 

Je moet de kraam/grond plaats bezetten totdat de markt afgelopen is volgens de aangegeven tijd op je toewijzing. Je mag de markt niet eerder verlaten zonder toestemming. Je betaalt dan € 20,-.

 

Je verkoopt op de markt de producten welke je bij jouw reservering hebt vermeld. Andere items verkopen dan aangegeven kan alleen na overleg. Kim van Loon heeft dan het recht de verkoop van andere producten (die niet op je reservering zijn vermeld of apart is aangegeven) niet toe te staan.

 

Het is verboden om de kramen en/of de plaats aan derden te verhuren zonder toestemming van Meetthemaker.

 

Vanaf het moment dat je je kraam in gebruik neemt tot het moment dat je de markt verlaat, valt de verantwoordelijkheid van de kraam voor de huurder. Dit houdt o.a. in dat jij als huurder verantwoordelijk bent voor het deugdelijk vastzetten van de kraam ten tijde van de gehele markt.

 

Ik zal jouw wensen zo goed als mogelijk inwilligen. Het is dus niet zeker dat dit ook altijd lukt. Het is niet mogelijk je auto achter de kraam/plaats te parkeren.

 

Gebruik van spijkers en dergelijke aan de kraam is niet toegestaan. Gebruik van touw en tape wel. Schade aan je kraam, verhalen we bij de deelnemer.

 

De deelnemer volgt de aanwijzingen van de organisatie ten aanzien van de veiligheid. De nooduitgang moet vrijblijven.

 

Uitbouwen van je kraam kan alleen in overleg met de organisatie. Heb je het niet overlegd? Dan is het niet mogelijk.

 

Tijden

De markt begint van 12 uur tot 17 uur

 

Deelnemers kunnen vanaf 10 uur opbouwen

 

Je moet uiterlijk 1 uur voor aanvang van de markt aanwezig te zijn op je plaats

 

Annuleren

Annuleren van een geboekte markt ontvang ik graag per mail en met opgaaf van reden. Telefonisch, appjes, sms’jes en social media berichten worden niet verwerkt. De annulering is pas definitief wanneer je van mij een bevestiging van de geannuleerde markt hebt ontvangen. Kosten bij annulering: 10 dagen voor markt: € 10,00 administratiekosten en 7 dagen of korter voor de markt: 100% van het verschuldigde bedrag (dit bedrag dient 7 dagen na de annuleringsdatum bijgeschreven te staan op de bankrekening van Kim van Loon).

 

Schade

Indien een kraam gedurende de markt door wind of welke andere invloed komt om te vallen is de eventuele schade aan de kraam of schade aan derden voor rekening van de betreffende huurder. Het dekzeil maak je zelf vast (indien dit niet door de kraamzetter is gedaan).

 

Meetthemaker is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies, schade in welke vorm dan ook. Ook schade toegebracht door wind (omvallende kramen), regen, onweer komen voor risico van de deelnemer zelf.

 

Stroom kan gereserveerd worden bij je reservering. U dient zelf te zorgen voor voldoende verlengsnoer (minimaal 25 meter), eurostekkers en rubberen matten om de kabels af te dekken. Heb je dit niet meegenomen en wordt hier aanspraak op gemaakt, dan zijn de gevolgen voor jezelf.

 

Algemeen

Meetthemaker kan niet aansprakelijk worden gesteld voor omzetderving door slechte weersomstandigheden of tegenvallende opkomst van het publiek.

 

Meetthemaker kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade als gevolg van het niet doorgaan van het evenement. Indien er officieel besloten wordt dat de markt geen doorgang mag vinden door bijvoorbeeld slechte weersomstandigheden heb je recht op restitutie van 50% van het reeds betaald marktgeld.

 

Je neemt zelf je afval mee. Wanneer er nog afval van jou ligt worden de opruimkosten in rekening gebracht a €10,00 per vuilniszak/doos.