Aanmelden

Aanmeldingen kunnen gedaan worden via het formulier op de website. Wij kijken of jouw product past bij het thema.

Jouw recht op een plaats krijg je na een deelnamebevestiging van mijn kant (binnen 5 werkdagen, niks ontvangen, neem dan contact op!)

De deelname aan een markt is pas definitief na goedkeuring van de organisatie en indien het verschuldigde bedrag voor de gestelde uiterlijke betaaldatum op de bankrekening van is bijgeschreven van Kim van Loon/Sissielien. Indien het verschuldigde bedrag niet voor de gestelde betaaldatum op de bankrekening van Kim van Loon is bijgeschreven, heeft MTM het recht de deelname af te wijzen. 

Schrijf je je in voor beide markten, bekijkt de organisatie of deelname mogelijk is. Het kan zijn dat jouw items niet bij beide markten passen.

Je ontvangt altijd uiterlijk 2 dagen voor de markt een e-mail of via een communityverzoek van Whatsapp met alle nodige informatie. Je plaatsnummer ontvang je bij het aanmelden.

Alle deelnemers dienen in het bezit te zijn van een WA verzekering.

Standplaats - Kraam

Kraam van 2 of 4 meter

Op de dag van de markt is MTM gerechtigd om de indeling te wijzigen, de toewijzing geeft geen enkel recht op een bepaalde plaats maar is slechts een indicatie van waar je je plaats kunt vinden. Aanwijzingen van de organisatie, politie en brandweer dienen onmiddellijk te worden opgevolgd. Weigering en/of wangedrag betekent uitsluiting van de markt zonder restitutie van reeds betaalde marktgelden.

Je moet de kraam/grond plaats bezetten totdat de markt afgelopen is volgens de aangegeven tijd op je toewijzing. Je mag de markt niet eerder verlaten zonder toestemming. 

Je verkoopt op de markt de producten welke je bij jouw reservering hebt vermeld. Andere items verkopen dan aangegeven kan alleen na overleg. 

Het is verboden om de kramen en/of de plaats aan derden te verhuren zonder toestemming van MTM.

Vanaf het moment dat je je kraam in gebruik neemt tot het moment dat je de markt verlaat, valt de verantwoordelijkheid van de kraam voor de huurder. Dit houdt o.a. in dat jij als huurder verantwoordelijk bent ten tijde van de gehele markt.

MTM zal je wensen zo goed als mogelijk inwilligen. Het is dus niet zeker dat dit ook altijd lukt. Het is niet mogelijk je auto achter de kraam/plaats te parkeren.

Gebruik van spijkers en dergelijke aan de kraam is niet toegestaan. Gebruik van touw en tape wel. Schade aan je kraam, verhalen we bij de deelnemer.

De deelnemer volgt de aanwijzingen van de organisatie ten aanzien van de veiligheid. De nooduitgang moet vrijblijven.

Uitbouwen van je kraam kan in overleg met de organisatie. Heb je het niet overlegd? Dan kan het zijn dat het niet mogelijk is.

Je voorraad graag altijd netjes onder je kraam onder een kleed stoppen. Zo blijft het er opgeruimd uit zien. 

Kramen laten staan waar ze geplaatst zijn

Tijden

Van 12 tot 17 uur

Laden, lossen en opbouwen is vanaf 9 uur mogelijk tot 1 uur voor de start

Begin met het inrichten van je kraam nadat je hebt geparkeerd. Zo vorm je geen hinder voor anderen die laden en lossen.

Annuleren

Annuleren van een geboekte markt ontvang ik graag per mail en met opgaaf van reden. Telefonisch, appjes, sms’jes en social media berichten worden niet verwerkt. De annulering is pas definitief wanneer je van mij een bevestiging van de geannuleerde markt hebt ontvangen. Kosten bij annulering: 10 dagen voor markt: € 10,00 administratiekosten en 7 dagen of korter voor de markt: 100% van het verschuldigde bedrag (dit bedrag dient 7 dagen na de annuleringsdatum bijgeschreven te staan op de bankrekening van Kim van Loon).

Schade

Indien een kraam gedurende de markt door wind of welke andere invloed komt om te vallen is de eventuele schade aan de kraam of schade aan derden voor rekening van de betreffende huurder. Het dekzeil maak je zelf vast (indien dit niet door de kraamzetter is gedaan).

Meetthemaker is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies, schade in welke vorm dan ook. Ook schade toegebracht door wind (omvallende kramen), regen, onweer komen voor risico van de deelnemer zelf.

Stroom kan gereserveerd worden bij je reservering. U dient zelf te zorgen voor voldoende verlengsnoer (minimaal 25 meter), eurostekkers en rubberen matten om de kabels af te dekken. Heb je dit niet meegenomen en wordt hier aanspraak op gemaakt, dan zijn de gevolgen voor jezelf.

Algemeen

Meetthemaker kan niet aansprakelijk worden gesteld voor omzetderving door slechte weersomstandigheden of tegenvallende opkomst van het publiek.

MTM kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade als gevolg van het niet doorgaan van het evenement. Indien er officieel besloten wordt dat de markt geen doorgang mag vinden door bijvoorbeeld slechte weersomstandigheden heb je recht op restitutie van 50% van het reeds betaald marktgeld.

Je neemt zelf je afval mee.